Välkommen till Pregel Management!

Vi utvecklar verksamhetsledning och affärer vid små och medelstora företag!

Ledningsutveckling

Vi erbjuder tjänster som hjälper er utveckla företagsledning. Tjänsterna är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt arbete genomförs i direkt samverkan med kunden som har full kontroll i arbetets alla faser.

Affärsutveckling

Vill stödjer små och medelstora företag som söker samarbeten med italienska företag. Kontakta oss om du vill utveckla import, export eller andra samarbeten.

Kontakt

Vi ger dig tillgång till unika kompetenser. Kontakta oss för ytterligare information kring våra tjänster.
Läs mer